Yoga er hinduisme og hinduisme er yoga

På Gjesdal ungdomsskule sin facebookside kunne vi i uke 38 lese at elevene i 9. trinn i valgfaget Fysisk aktivitet og helse hadde hatt besøk fra Silje i fra Yogaen,no. «Resultatet blei ei fantastisk, spanande og faktisk litt rørande økt», stod det videre.

Mitt spørsmål blir: Hvorfor slippes en yogainstruktør til i en klasse når yoga er et religiøst fenomen. Yoga er hinduisme og hinduisme er yoga. Vet elevene og deres foreldre som går på Gjesdal ungdomsskole, hva yoga virkelig er? Skal vi åpne opp i norsk skole for dette fenomenet som er dypt religiøst i sin opprinnelse, eller er det tid for en advarsel?

Yoga kommer fra den svært mangfoldige religionen hinduisme. Hinduismen har sin opprinnelse i India, men har hatt stor innflytelse på religiøs og okkult tenking i Europa i USA de siste 50-60 årene. En rekke hinduguruer har drevet utstrakt misjon i Vesten og deres innsats er kronet med enorm suksess. Guruene brakte yoga til Vesten.

Yoga er ikke gymnastikk, men religiøse øvelser der poenget er å oppnå total kroppsbeherskelse. Målet er faktisk å stoppe å handle. Yoga betyr å forene eller å samle. Under yoga skal åndelige krefter samles slik at en gjennom en konsentrert anstrengelse kan oppnå erkjennelse, eller som Maria Fürst sier det i boka – Yoga. Din vei til balanse, flyt og styrke (2017) – få kontakt med sitt autentiske jeg (s.19). Dette «autentiske jeget» kalles Atman i hinduismen og er menneskets sjel som er av samme vesen som guddomsprinsippet Brahman. Brahman er hinduenes oppfatning av Gud eller det Absolutte. Den dypeste meningen med yoga er å forene Atman med Brahman. Hinduismens mest berømte skrift, Bagadvadgita, sier at yoga leder til frelse. Tidligere guru Rabi R Maharaj sier at yoga på mange måter er selve hjertet i hinduismen.

Den svenske lektoren og forfatteren av flere bøker om okkultismen, Håkan Arlebrand, definerer yoga slik sin bok «Det ukjente» som kom ut på Luther Forlag i 1993:

Yoga er et fellesnavn på asketiske teknikker som brukes for å bringe mennesket ut av samsara, den illusoriske sanseverdenens og tidens evige kretsløp (s.50).

Forstanderen Joachim Grün uttalte til avisen Dagen 25/1-17: Yoga er en meditasjonspraksis som opprinnelig er helt og holden flettet inn i hinduismen. Han sier videre: Yoga er en meditativ vei som egentlig vil stenge for det vi kaller Gud, for verden, for sinnet og sansene. Jeg-et skal utslettes.

At yoga er dypt religiøst, får vi ytterligere bekreftet når vi går dypere inn på hva hinduismen lærer om yoga. Hatha-yoga og kundalini-yoga er begge svært kjente og utbredte yogaformer i Vesten og i Norge. Den såkalte hatha-yoga leder over til kundalini-yoga.

Kundalini er navnet på den feminine guddommelige kraften som ligger kveilet som en slange i ett kraftpunkt kalt chakra, i menneskets underliv. Den guddommelige kraften identifiseres med gudinnen Shakti, som er hinduguden Shivas make. Shiva er «The Master of Yoga» i hinduismen. I kroppen finnes det et svært stort antall energikanaler kalt nadisom den kosmiske energien prana skal strømme gjennom. Spesielt viktig er energikanalen sushuma, som det ligger syv såkalte chakrapunkter langs.

Chakrapunktene er svært viktige for den som driver med yoga og meditasjon, siden disse punktene blant annet er tilknytningspunkter mellom menneskets synlige kropp og de høyere åndelige og usynlige legemene som mennesket også har. De syv chakrapunktene ligger langs ryggraden fra underlivet og opp til det øverste som kalles for Sahasrara. Sahasrara betyr den tusenbladede lotusen og finnes etter hindumytologien et par centimeter over hodet.

Yogautøveren skal prøve å vekke kundalinikraften i det nederste chakraet. Kundalinikraften blir også indentifisert med seksualiteten. Kundalini skal nå bevege seg oppover kraftkanalen til den når det øverste chakraet. I dette chakraet venter guden Shiva og når den feminine kraften møter Shiva, skjer det en seksuell forening. Denne foreningen er det samme som frelse.

Det sentrale middelet for å vekke kundalinikraften er bruk av såkalte mantra. Et mantra er et kodeord som den mediterende yogautøveren skal si lavt eller se for seg i sin bevissthet. Det er blitt sagt at ordet ikke har noen betydning i seg selv, men at det er virkningen av ordet som er viktig. I virkeligheten er mantraet i seg selv avgjørende. Det er som oftest et forkortet navn på en hindugud eller en svært kort form/sammendrag av ett hinduskrift. Det er også vanlig å hevde at mantraet er guddommens finere kropp.

Etter det vi har vist ovenfor, er påstanden om at yoga bare har med stressmestring og avspenning å gjøre, en usannhet. Yoga er dypt og genuint religiøst i sin natur. De såkalte hellige mennene (guruene) som brakte hinduismen til Vesten, serverte taktisk nok ikke de rent religiøse tankene i hinduismen under sitt misjonsfremstøt til Vesten. Nei, de valgte en annen strategi. De kom med hinduisme innpakket i vitenskap for sinnets og kroppens helse. Dernest åpent de opp for sin egentlige hensikt – å utbre den østlige mystisismen til Vesten.

Det sier seg selv at mange av de forskjellige stillingene som blir brukt i yoga, kan virke positive som trening for styrke og bevegelighet, selv om mange har pådratt seg muskel og skjelettskader via de samme yogastillingene (Dagens Næringsliv 29/12 2016).

Yoga kan aldri løsrives fra sin religiøse side. Dersom yoga blir løsrevet fra sin religiøse side, er det ikke yoga! Yoga har alltid med det religiøse å gjøre. Det er svært mange av dem som praktiserer yoga som hevder at de driver med yoga løsrevet fra hindumytologien. Å si noe slikt er helt selvmotsigende. Yoga er ikke ren trening eller ren stressmestring.

De ulike yogaposisjonen eller asanas er til for å drepe kroppen på den måten at kroppen ikke skal produsere gjerninger, og som igjen fører med seg karma som igjen binder sjelen til sjelevandringens kretsløp.

Den kjente danske religionsvitenskapsmannen Johannes Aagaard har klart sagt at «det finnes ingen nøytrale teknikker i yoga». De som påstår at yoga er nøytralt vet ikke hva yoga egentlig er.

Det er ikke lov å drive med kristen forkynnelse i den offentlige norske skolen, men å drive med hinduisme er lov. Paradokset er absurd. Yogaen har ingenting å gjøre i den norske skolen.