Blir naboene hørt i boreriggsaken?

Av

Naboer på Opstad har sendt inn klage til Gjesdal kommune etter at det ble vedtatt at Motorteknikk AS fikk midlertidig godkjennelse til plassering av borerigg. Rådmannens tale er klar.