Vurderer å åpne egne interkommunale sykehjem

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik sier kommunene må forberede seg på å ta imot utskrivingsklare pasienter. De kan havne på interkommunale sykehjem.