Lokal motvind for vindkraftforslaget frå NVE

Av

Fleire lokale parti reagerer på at delar av Gjesdal er med i forslaget til ny nasjonal ramme for vindkraft.