Departementet avslo vindkraft-klage

Av

Olje og energidepartementet mener NVE ikke har gjort feil i forbindelse med Måkaknuten vindkraftverk.