Fylkesrådmannen vil ikke ha flere vindmøller i Gjesdal

I alle fall ikke før konsekvensene av vindkraftverkene som allerede har blitt bygget eller er under utbygging, har blitt grundig utredet.