Klager Måkaknuten vindkraftverk inn til Sivilombudsmannen

FNF Rogaland gir ikke opp, selv om Olje og energidepartementet tidligere i år avslo klagene mot vindkraftverket.