Vindkraft-veien kan komme i skibakken

Atkomstveien til det planlagte vindkraftverket på Gilja kan komme til å sneie innom bakken til Gilja alpin. Daglig leder i Gilja alpin frykter det skal gå ut over bruken av anlegget.