«Menn i uniform leser» er et prosjekt startet av foreningen !Les. Foreningen har som formål å spre leselyst blant barn og unge.

– Det er opplegg prøvd ut av noen kommuner på Østlandet for å motivere gutter til å bli gladere i å lese bøker, sier Høie.

Hun har jobbet for å få prosjektet til Gjesdal. Kulturavdelingen i kommunen er positive, og opplegget starter allerede til høsten. Prosjektet er spesielt rettet mot gutter, ettersom at jenter oftere er flinkere til å lese og har større leselyst.

– Unge gutter ser opp til menn i uniform. Tanken er at dersom menn i uniform viser glede for å lese, ved å lese høyt for disse tassene, vil det motivere dem til å lese selv. Det har funket tidligere, og vi regner med det funker også hos oss, sier Høie.

Jærskolen

Prosjektet er hovedsakelig rettet mot gutter i barnehagealder, men også tidlig skolealder.

– Leseferdigheter er helt grunnleggende for at en skal få godt læringsutbytte i skolen, sier Høie.

Hun forklarer at kommunestyret i Gjesdal nettopp diskuterte at det er et stort sprik mellom gutter og jenter i leseferdigheter i grunnskolen.

– Gutter er ikke mindre intelligente enn jenter, så dette er bekymringsfullt, sier hun.

Målet med prosjektet er altså å gjøre lesing mer attraktivt for unge gutter. Tanken er at dersom guttene oppdager gleden ved å lese tidlig, vil det påvirke skolegangen deres positivt og ringvirkningene vil være store.

– Alt som kan gjøres for å løfte gutter i skole vil være en god ting. Hvis dette kan bidra litt til det, vil det være «kjempemessig», sier Høie.

– Det vi vet er at grunnskolepoeng henger sammen med mulighet for å fullførte videregående. Jo lavere poeng, jo høyere sjanse for å droppe ut av videregående. Det er en dårlig vei. Da havner man lett i utenforskap, mener hun.

Alvorlige konsekvenser

– Hvor fikk du ideen til dette?

– Det er egentlig helt tilfeldig, men det er såpass lenge siden at jeg husker det nesten ikke. Jeg var på et bibliotek og så et oppslag om det. Da googlet jeg det, og fikk litt informasjon. Da jeg ble utvalgsleder for utvalg for kultur og samfunn, hadde jeg muligheten til å påvirke. Da skjøt jeg det inn til kulturavdelingen. Jeg er veldig glad for at vi får til dette. Jeg har virkelig troa, sier Høie.

Mennene i uniform vil lese på Veveriet. Høie kan også meddele at de allerede har tre uniformerte menn som har meldt interesse.

– En politimann, en brannmann og ordføreren har allerede meldt seg. Ellers er det jo nok å ta av, med ambulansesjåfører, renovatører, bussjåfører, soldater og kokker, avslutter Høie.

Bildeserie

Lærere brukte fridager på å skape årets beste uke for elevene