Gå til sidens hovedinnhold

Vi ønsker 28 nye flyktninger velkommen til Gjesdal i 2021

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har forplikta seg til å ta i mot folk som flykter fra krig og katastrofer. For at dette skal fungere så er vi avhengige av at kommunene i samarbeid med staten tar ansvar og hjelper til med å bosette alle de som får komme.

At IMDI ber oss om å ta imot 28 personer er både en tillitserklæring og anerkjennelse av Gjesdal kommunes innsats med integrering.

De resultat som er opparbeidet gjennom introduksjonsprogrammet over tid og det arbeidet som utføres her lokalt, fortjener ros. Det jobbes bredt, kreativt og kommunen er omstillingsdyktig.

Programmet vektlegger at flyktninger får et egnet bosted, og at de lærer språket og samfunnet å kjenne. Målet er at flyktninger kommer ut i arbeid eller utdanning så raskt som mulig. Samarbeidet mellom de forskjellige instanser har ført til at mange nå er startet med utdanning og at flere etter hvert vil kunne få seg en jobb.

Av de 32 personene som avslutta introduksjonsprogrammet i år så ser vi at halvparten er under opplæring, 38% er i jobbaktivitet og 16% søker jobb via Nav. Gjesdal kommune har god erfaring med å ta imot flyktninger – De vet hva som skal til for at bosettingen skal bli god.

Det frivillige arbeidet i Gjesdal rundt flyktningene har også vært veldig bra, og det er mange som står klar til å hjelpe nye flyktninger med å finne seg til rette i kommunen. I Gjesdal samarbeider de kommunale tjenestene godt med de frivillige.

Det er viktig å bli tatt i mot av noen som bryr seg når en kommer til et nytt sted.

Det er naturlig å tenke på kostnader og utfordringer når vi omtaler flyktninger og innvandring. Men vi håper også at vi kan se for oss de menneskelige ressursene som kommer hit, der mange allerede er ferdig utdannet på forskjellige nivå, og som etter hvert vil berike vårt samfunn med kunnskap og inntekter.

Så er det opp til oss alle sammen å ta nye naboer godt imot og gi dem de samme muligheter som vi har fått til å bruke evner, kompetanse og ressurser her.

Det målretta arbeidet som boligkontoret og de på voksenopplæringa bidrar med, gjør at vi er trygg på at kommunen og vi som bor her er klar for en ny innsats også etter pandemien.

Derfor bør vi gjesdalbuer ønske alle 28 velkommen hit!