På lag med jobbskaperne

Samfunnet er avhengige av bedrifter som skaper trygge jobber og skatteinntekter som betaler for velferden vår. Skal vi lykkes med å skape attraktive lokalsamfunn må vi gjøre det enklere for næringslivet å starte opp og å drive bedrifter.

Vi er avhengige av at både politikerne og kommunen lytter til hvilke behov næringslivet har.

Vi må ha dedikerte personer i kommunen som både hjelper og kjemper for næringslivets saker.

Høyre vil derfor:

· Ha en kontinuerlig utvikling av kommunens næringsområder

· Ha raskere saksbehandling i kommunen. Vi vil at både planlegging, byggesaksbehandling og omregulering skal være forutsigbar og gå raskere.

· Etablere næringslivspanel der bedrifter kan møte politikere og administrasjon for å gi innspill og fortelle om de utfordringene de opplever

Å legge til rette for et aktivt og godt næringsliv, betyr å legge til rette for at Gjesdal blir en attraktiv og god kommune å bo i.