Tømmer Veveriet for asbest

Av

Veveriet er under ombygging. Bak dei stengde dørene er arbeidet i full gang.