Ingen har nøkler til Veveriet

Kommunen vil gjerne at så mange av innbyggerne i kommunen skal bruke bygget så mye som mulig. Da gjelder det å legge til rette for bruk også utenfor åpningstidene.