Hærverket på Veveriet: – Me hadde hell i uhell

Dei som gjorde hærverk i kjellaren på Veveriet, har truleg også prøvd å koma seg inn i hovudetasjane.