Her får truleg barna nytt øvingslokale

Av

Ein ny intensjonsavtale utgjer eit stort skritt i retning av nytt liv for andre etasje på Veveriet.