Turnésjefen til Ingenting skal hjelpe kommunens innbyggere

De siste årene har han vært musiker på heltid. Nå er Tommy Grude Gjesdal kommunes nye servicemedarbeider, eller altmuligmann som han selv kaller seg.