21 ville ha deltidsjobb i Veveriet

Den store pågangen i helgene gjør at kommunen oppbemanner med det som i utgangspunktet er i to små deltidsstillinger.