Venstre vil ta vare på naturen i Gjesdal – nei til mer vindkraftutbygging

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev I 2013 fastslo regjeringen at Miljødirektoratets kartlegging over inngrepsfrie naturområder (INON) ikke lenger skulle være et verktøy for arealpolitikk. Dette har ledet til at flere store naturområder vurderes for utbygging av vindkraft. 27% av landarealet til fastlands-Norge vurderes for utbygging av vindkraft. Venstre mener det er viktig å lage en helhetlig nasjonal plan for utbygging av vindkraft. Uberørt natur har en egenverdi, med dagens situasjon er presset på den for stort.

Venstre mener at helhetlige nasjonale planer må bruke INON-kartleggingen og oversikt over sårbare naturområder når utbygging vurderes. I små lokalsamfunn kan interesser fra utbyggere sette lokalpolitikere og administrasjon under et stort press.

Venstre har hele tiden vært imot utbyggingen av vindkraft på Gilja. Vi vil fortsette å arbeide for at denne utbyggingen blir stoppet. Uberørt natur gir bo- og livskvalitet for innbyggere, samt sikrer gode levekår for fugle- og dyrelivet. Disse verdiene må bli aktivt ivaretatt.

Venstre mener at uberørt natur i størst mulig grad må ivaretas. Ny kraftproduksjon bør påføre naturen et minst mulig fotavtrykk. Derfor mener Venstre at kraftproduksjon basert på vind primært bør skje til havs. En satsing på havvind kan gi store inntekter til Norge, sikre bruk av viktig kompetanse i offshorenæringen og bidra til et mer klimavennlig Europa. Derfor vil Venstre ta vare på uberørt natur og helle satse på kraftproduksjon basert på vind til havs.

Artikkeltags