Tidlig innsats i skole og barnehage betyr alt. Velger vi å bruke lite penger på barn i dag, vil vi få større problemer i takt med at barna blir eldre. Ved å prioritere tidlig innsats vil barn få det bedre både med tanke på læring og psykisk helse.

Tidlig innsats betyr at det må være nok og faglig kompetente pedagoger, oppdaterte lærebøker og ikke minst at PP-tjenesten har ressurser til å hjelpe de elevene som har større utfordringer enn pedagogene klarer å håndtere.

Har vi disse tingene på plass vil vi kunne tilby målrettet hjelp tidlig i læringsløpet. På den måten vil færre barn droppe ut av skolen.

Høyre ønsker barnehager og skoler som tilbyr kvalitet, som kan lære barna nyttig kunnskap som de kan ta med seg resten av livet. For å få dette til er man nødt til å prioritere å bruke penger på barnehage og skole.

Tidlig innsats innebærer at man allerede i barnehagen starter å kartlegge hvilke behov og utfordringer barn har. På den måten kan man ta godt imot dem når de starter i 1. klasse og deretter fortsette den gode oppfølgingen.

De første leveårene til barn er utrolig viktige, derfor må god voksentetthet være på plass i alle barnehager og skoler i Gjesdal.

Det nærmer seg skolestart. Noen barn skal starte på skolen for første gang, andre har hatt en lang og velfortjent sommerferie. Felles for dem alle er at de fortjener en skole som tar hensyn til hver enkelt og setter inn gode tiltak tidlig.