Legger rør under elva og E39

Kongsgata skal få nytt vann- og avløpssystem. Da må det både graves og bores.