Vegvesenet beklager til søvnløse naboer: Arbeidet er på overtid, men må fortsette

Statens vegvesen er langt over varslet tidsbruk til fjellsikringsarbeidet på Ålgård.