Derfor er fartsgrensa fremdeles 60 km/t her

Tidligere har fartsgrensa ligget på 70 km/t ved den tidligere bomstasjonen. I dag er den 60 km/t. Hensyn til beboerne er årsaken.