Arbeider med å utvide veibredden på E39 ved Skurve

Veibredden på E39 ved Skurve skal utvides fra 8,5 meter til 11 meter.