Vegvesenet vil prioritere ny motorvei mellom Ålgård og Sandnes. Foreslår å bruke nær fire milliarder kroner

Av alle de 46 prosjektene Statens vegvesen ønsker seg inn i første halvdel av Nasjonal transportplan, er ny E39 mellom Ålgård og Hove et av veistrekkene som gir desidert høyest nytteverdi for pengene.