Vegvesenet har ombestemt seg om E39 til Lyngdal: Nå anbefaler dei ei rute som går nærare Egersund

I planforslaget som nå omsider er oversendt departementet, står det at ny E39 bør byggjast i korridor R2, med kryss på Sagland - slik Eigersund kommune heile tida har meint.