– Trafikken er livsfarlig, derfor må vi følge godt med

Av

Ifølge trafikkoordinator Georg Grødem er mobilbruk årsaken til ekstremt mange nestenulykker. Nå belastes ulovlig mobilbruk med to prikker 
på førerkortet.