To personer omkom på Hunnedalsvegen mellom Oltedal og Dirdal natt til søndag. Samme helg ble to andre menneskeliv tatt på E6.

– Jeg er opprørt over disse ulykkene. Dette er mye mer enn tall og statistikk. Det handler om mennesker og skjebner. Om familier og lokalsamfunn som blir berørt og preget, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Mandag tar vegdirektøren initiativ til å samle en rekke aktører innen trafikksikkerhetsfeltet til et krisemøte.

– Den store norske trafikksikkerhetsfamilien må nå samlet i et felles krafttak. Vi må bryte denne nye trenden, sier Hovland.

Må stoppe utviklingen

– Denne utviklingen må stoppes. Sommermånedene ligger erfaringsmessig høyt på ulykkesstatistikken. Det er en periode med mye trafikk, og farten er generelt sett også høyere. Dette gir større risiko for ulykker, sier vegdirektøren i en pressemelding.

Høy fart, uoppmerksomhet og trøtthet er medvirkende til over 40 prosent av de alvorligste ulykkene.

Statens vegvesen rykker ut på alle dødsulykker for å gjøre et omfattende analysearbeid. Denne kunnskapen brukes aktivt for å gjøre for å gjøre veiene og trafikken mer sikker.