Gå til sidens hovedinnhold

Våre helter fortjener bedre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kommer ikke som en overraskelse når vi hører at mange eldre har kjent på ensomhet i løpet av pandemien. De har ofret mye. Det å måtte sitte inne i mange dager, uker og måneder er ikke ideelt for noen, spesielt ikke de eldre. Savnet etter å se familie og venner, og savnet etter en helt alminnelig hverdag er stort.

Når det er sagt så har vi begynt å se skimt av lys i enden av tunnelen. Vaksinen er her og den rulles ut til de eldre. Dette er det våre eldste har ventet på. Nøkkelen til den alminnelige hverdagen er her.

Spørsmålet vi nå må stille oss, som landet sakte, men sikkert åpnes opp igjen er: Hvordan skal vi få minsket ensomheten blant de eldre? Vi har sett hvilken effekt lite sosial kontakt kan ha på eldres psykiske helse under pandemien, så burde vi ikke trekke lærdom fra det?

Mange eldre savner noe å fylle dagene sine med. Et dagtilbud å gå til. I Gjesdal har man dagsenter på Ålgård Bo og Aktivitetssenter. Dagsenteret har vist seg å være en flott institusjon og jobben som gjøres der er utrolig viktig. Problemet er at dagsentertilbudet er begrenset til eldre med demens, noe som hindrer det i å nå sitt fulle potensial. Vi i Gjesdal KrFU mener at slike tjenester bør kunne tilbys også til friske eldre som sliter med en ensom og grå hverdag.

Vi i Gjesdal KrFU ønsker ikke bare å snakke de unges sak. Vi vil også snakke de eldres. Vi mener at kommunen må se alle innbyggerne sine, og hvilke behov som faktisk finnes. Vi ber kommunestyret om å prioritere, og bevilge penger til et dagtilbud for eldre uavhengig av sykdom. Når vi under pandemien har sett våre helters problemer er det på sin plass å brette opp armene og ta tak i dem!