– Skal Gjesdal bli mer attraktivt, må vi leve opp til «10-minuttersregelen»

Samarbeid mellom de ulike aktørene i Gjesdal er en av løsningene på hvordan kommunen skal bli mer attraktiv for nye og nåværende beboere. I tillegg trekkes en «10–minuttersregel» frem som svært viktig.