Væpnet politi jaktet mistenkt etter voldshendelse på Ålgård