Følg Gjesdalbuens valgvake i kveld

Vi følger lokalvalget med fire timer TV-sending fra Lokstallen.