Sjekk hvilke partier som vil ha lenger skjenketid

Av

Både Miljøpartiet de Grønne og Fremskrittspartiet er positive til alkoholservering fram til klokka 03.00 i helgene.