Valgdagen: Her er politikerne i gang med å telle forhåndsstemmer

I morgentimene på selve valgdagen begynte medlemmene i valgstyret å telle de første forhåndsstemmene på Storahuset.