Disse får sjefsroller i Gjesdal-politikken de neste fire årene

Tre kvinner og én mann skal lede hver sine politiske utvalg.