Meiningsmålinga for Gjesdal: To grøne småparti kan vera på veg inn i kommunestyret

Ellinor Madland (SV) håper på eit raudgrønt fleirtalssamarbeid etter valet. For både ho og Dag Tveit (MDG) vil miljø vera det tyngste forhandlingskortet.