Om litt over ein månad er det val. No er 7 av 9 valprogam tilgjengelege på nett

Leitar ein etter dei lokale valprogramma til Framstegspartiet eller Raudt, finn ein dei førebels ikkje på nokon nettside.