Esma (17) synest at global oppvarming er skremmande. Det er éin av grunnane til at ho stiller til val

Esma Larsen Shabi stiller til val for Gjesdal Venstre. Ho er inspirert av mora, som er ordførarkandidat.