Som 12-åring sende Silje brev til den amerikanske presidenten. Som 30-åring engasjerer ho seg i lokalvalet

For Silje Breines er det viktig at folk med funksjonsnedsetting får eit betre tilbod. Familien har sjølv fått erfara korleis det er å ha eit barn med ekstra behov for omsorg.