Tom Bjarne (31) har laks som både jobb og hobby. Men fram til valet fiskar han etter stemmer også

Tom Bjarne Vinningland Sitter vil kjempa mot nedbygging av både matjord og lokale tenester.