Noko av det gildaste Brit Grete (32) veit, er sauesanking. Fram til valet vil ho også sanka stemmer

Brit Grete Osaland Vold er oppteken av at kommunale tenester skal vera tilgjengelege i nærleiken av der folk bur.