Frank Erik (27) vil at flest mogleg skal kunna delta i fritidsaktivitetar. Sjølv har han vore på leir ca. 40 gongar

Etter ein periode i Venstre, melde Frank Erik Bakken seg inn i KrF igjen i år. Leirplanleggaren og baptisten er oppteken av at lag og foreiningar skal ha gode vilkår i kommunen.