Far og son Tendenes stiller til val for Høgre og Raudt: – Me har felles mål, men ulike måtar å nå det på

Henry og Anders Tendenes er einige om å vera ueinige. Ueinige er dei særskilt i spørsmål som gjeld offentlege og private helsetenester.