Turglade Malene blei politisk engasjert på grunn av E39. No står frivillig arbeid øvst på lista hennar

Malene Kommedal vil sikra stabile rammer for lag og foreiningar og sørgja for at alle som vil, har råd til å delta.