På jobb har Lars Arne mange fargar å tilby kundane. Men i politikken er det blått som gjeld

Lars Arne Ueland stiller til val for Høgre for å jobba for endå betre vilkår for dei som driv frivillig arbeid. Sjølv er han engasjert i kyrkja.