Thomas (30) opplevde at arbeidslivet blei mindre trygt. Då blei han politisk engasjert

– Eg fann ut at ein må engasjera seg for å halda på goda, seier Thomas Bjorland. Dette gjekk opp for han då venar og kollegaar mista jobbar etter oljekrisa.