Utvidelsesplanene for gravplassen i Dirdal blir mye dyrere enn budsjettert: – Tradisjonelle begravelser ved Gjesdal gravplass er eneste mulighet per i dag

Gravplassen i Dirdal nærmer seg full. Fordi utvidelsesplanene kan bli over dobbelt så kostbare som budsjettert, kan tradisjonelle begravelser måtte foregå enten ved Oltedal eller Gjesdal gravplass i framtida.