Arbeidet med å utvide Solås skole er i gang

Av

Rektor ved Solås skole forteller at arbeidet så langt ikke har bydd på store problemer i skolehverdagen.