Skule-tilsette har klaga over reinhaldet i årevis

Av

Frustrerte foreldre og tilsette blei resultatet etter at reinhaldet på Ålgård skole blei konkurranseutsett.