21 gjesdalungdommer står uten lærlingplass

Av

21 lærlinger fra Gjesdal står uten læreplass i det skoleåret er i ferd med å begynne.