Vil gjøre lensmannskontoret om til boliger

Det gamle lensmannskontoret er for lengst historie. Nå står Gjesdal bolig og Arkitektkontoret Vest AS for planlegging og utbygging av det som etter hvert skal bli tolv nye boliger i Skogsveien.